Valmyndigheten

Finalpartiet är registrerat hos Valmyndigheten.

Du kan rösta på oss i valet till Riksdagen, kommunfullmäktige, landsting och Europaparlamentet.