Svenska folket vill ha aktiv dödshjälp

En stor medial satsning om dödshjälp

KIT.se är en nyhetssajt på Internet som ser som sin uppgift: Vi förklarar och ger perspektiv på sammanhangen, trenderna och händelserna som formar vår tid.”

I en serie på fem delar – tre artiklar och två videon – från mitten av december 2017 till början av januari 2018 har KIT på ett förtjänstfullt sätt rapporterat om dödshjälp. En artikel och en video handlar om vår egen styrelseledamot och kämpe, Inga-Lisa Sangregorio.

De tre artiklarna kan hittas på Internet genom att på en PC, läsplatta eller smarttelefon skriva in adressen som finns under respektive artikelns rubrik:

”Jag hjälpte min man att dö. Det var mitt livs bästa beslut.” https://kit.se/2017/12/15/98386/jag

”Varför får jag inte bestämma över min egen död?” https://kit.se/2017/12/15/99223/varför

”Sex av tio vill legalisera dödshjälp. Varför är politikerna så tysta?”                                                                                                   https://kit.se/2017/12/18/99509/sex

Är man ansluten till Facebook hittas videon genom att på en PC, läsplatta eller smarttelefon gå in på Facebook och skriva ”KIT” i rutan längst uppe. När man har kommit in på KITs Facebook sida klickar man på ordet ”Videos” i listan till vänster. Under den videon som råkar redan vara på sidan finns en ruta med texten ”Seach KIT’s videos”. Däri skriver man ”dödshjälp” för att få fram bägge två korta videon; 1:20 respektive 1:48 långa.

Som länge engagerad i RTVD är jag naturligtvis mycket glad för KITs satsning. Det finns dock några svagheter i KIT/Novus undersökning om folkopinionen och i KITs rapportering i den tredje artikeln; ”Sex av tio…”.:

  • Frågan som ställdes handlade om ”aktiv dödshjälp” trots att Smer i sin stora Kunskapssammanställning (nov 2017) kom fram till termen ”assisterat döende” och rekommenderade att termerna aktiv resp passiv dödshjälp inte bör användas. Jag menar att människor som inte är insatta i ämnet kan uppleva att ”aktiv” dödshjälp innebär en större läkarroll än enbart receptutskrivning. (Novus förklarar vad man menar i en parentes till frågan, men jag befarar att den kan ha missats av många. Dessutom användes det tveksamma begreppet ”läkarassisterat suicid”, när både Smer och RTVD avråder från användning ty ”suicid” är en helt annan sak).
  • Opinionsundersökningen omfattade ett slumpmässigt urval av 1 018 svenskar i 18 till 79 års ålder. 500 000 svenskar är 80 år och äldre, och sannolikt i högre utsträckning än yngre intresserade av och positiva till dödshjälpsfrågan. Åldersdiskriminering?!
  • Av de svarande som angav en uppfattning var 61 % för, och 14 % emot ”aktiv dödshjälp”. Alltså var 4½ gånger så många för som emot. Alternativt kan det uttryckas att 79 % av alla med en uppfattning var positiva. En rubrik som berättar att ”sex av tio vill legalisera dödshjälp” är vilseledande ty det ger tanken att 40 % inte vill!

Sammantaget menar jag att med en mer korrekt formulerad fråga och en population som även inkluderade människor 80 år och äldre hade de positiva svaren långt överstigit 80 % och varit minst 5 till 6 gånger så många som de negativa.

 

Ellis Wohlner, förtroendevald internrevisor i RTVD